19. september 2019

Konference om børns ret til en aktiv fritid

Alle børn har brug for et fællesskab med gode kammerater og voksne rollemodeller. Det er temaet for en konference i Nykøbing Falster den 12. november 2019, som BROEN Guldborgsund afholder i samarbejde med Guldborgsund Kommune og BROEN Danmark.

Konferencen er også med til at markere, at landsforeningen BROEN Danmark nu i 10 år har stået i spidsen for at bygge bro for udsatte børn til en aktiv fritid i det lokale foreningsliv. BROEN Danmark blev oprettet i 2009 for at udbrede modellen fra BROEN Horsens til nye lokalforeninger af BROEN rundt i landet. I dag er der 30 aktive BROEN-foreninger, og BROEN Guldborgsund har været med siden 2011. BROEN Horsens blev startet af Hans Søgaard i 2002.

Med konferencen retter vi lyset mod vigtigheden af, at alle børn og unge har mulighed for at være en del af gode fællesskaber med kammerater og voksne rollemodeller. Det gælder selvfølgelig også børn i socialt udsatte familier. Desuden vil vi præsentere eksempler på, hvordan kommuner, civilsamfund og det private erhvervsliv med fælles indsats kan skabe bedre rammer for et aktivt fritidsliv for udsatte børn og unge.

På programmet er blandt andet:

  • Bryderen og MMA-kæmperen Mark O. Madsen vil fortælle om, hvad sport og aktiv fritid har betydet for hans liv. Mark er ambassadør for BROEN Guldborgsund.
  • Ungdomsforskeren Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier vil give et aktuelt indblik i ungdomskulturen og børn og unges forhold til foreningslivet.
  • Erhvervsfolkene Martin D. Andersen (PriceRunner) og Flemming Bøgely (Blue Idea) vil fortælle om, hvordan de i hver deres virksomhed har engageret sig i at støtte BROENs frivillige indsats.
  • Udvalgsformand Martin Lohse vil fortælle om, hvordan Guldborgsund Kommune har valgt at satse på fællesskaber og dannelse på børn- og ungeområdet.
  • SSP-konsulent og fodboldtræner Mayse B. Hansen fortæller, hvordan hun i sine to forskellige roller oplever BROENs indsats.

Find hele programmet og mere om konferencen hos BROEN Guldborgsund