Bestyrelse

BROEN Danmark ledes af en bestyrelse, som også har repræsentanter fra lokaforeningerne af BROEN. Alle medlemmer af bestyrelsen er frivillige og ulønnede.

Bestyrelsen består af følgende (evt. tilknytning til lokalforening nævnt i parentes):

Formand

Peter Poulsen (BROEN Køge), tlf. nr.: 40877367, mail: formand@broen-danmark.dk

Kasserer

Judith Winther, tlf. nr.: 22986997, mail: kasserer@broen-danmark.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter:

Desuden kan bestyrelsen kontaktes via sekretariatet i BROEN Danmark, mail: info@broen-danmark.dk

Referater fra møder i bestyrelsen findes under BROERNE internt