Støt Broen Danmark - Min konto

Bestyrelse

BROEN Danmark ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt medlemmerne, og som primært består af repræsentanter fra lokalforeningerne af BROEN. Alle medlemmer af bestyrelsen er frivillige og ulønnede.

Bestyrelsen består af følgende (evt. tilknytning til lokalforening nævnt i parentes):

Formand

Peter Poulsen (BROEN Køge), tlf. nr.: 40877367, mail: formand@broen-danmark.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Kasserer (uden for bestyrelsen)

Suppleanter

  • vakant

Desuden kan bestyrelsen kontaktes via sekretariatet i BROEN Danmark, mail: info@broen-danmark.dk

Referater fra møder i bestyrelsen findes under BROERNE internt

Møder i bestyrelsen

Kommende møder i bestyrelsen er planlagt til:

  • Mandag den 7. november 2022 kl. 16.00
  • Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 16.00

Forslag til bestyrelsen sendes til: formand@broen-danmark.dk

Forslag skal sendes senest 7 dage før datoen for mødet.