Støt Broen Danmark - Min konto

Ansøg om støtte hos BROEN Aalborg

Ansøgning generelt

Familien kan ikke selv søge om støtte. Derfor er det et krav, at familien har en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem familien og BROEN Aalborg første gang, der søges. Hvis ansøgningen godkendes, sendes der betalingsgaranti fra os til den pågældende klub, hvor aktiviteten skal foregå. Herefter betaler BROEN Aalborg kontingentet til klubben. Ansøgningen annulleres såfremt barnet ikke er startet til aktiviteten inden 14 dage efter sendt betalingsgaranti.

Ny procedure: Vores støtte gælder som udgangspunkt for en sæson. Hvis barnet ønsker at fortsætte aktiviteten, kan familien eller den kommunale kontaktperson gensøge ved hver sæsonstart. Dette gøres blot over mail – det er ikke nødvendigt at sende nyt ansøgningsskema. Der gøres opmærksom på, at såfremt der ikke er modtaget genansøgning, forbeholder vi os retten til at stoppe betaling. Derudover noteres barnet/den unge som passiv hos BROEN Aalborg.

Ansøgningen skal udfyldes i et samarbejde mellem kontaktperson og familie via den elektroniske ansøgning herunder. 

Støtte til tøj/udstyr og ture/stævner:

  • Der er mulighed for at søge om tøj/udstyr én gang til et barn – typisk ved første ansøgning.
  • Vi dækker ture/stævner med max 1000 kr. pr barn pr år. Det kan være en dyr tur eller flere billige, men overskrides de 1000 kr. må man selv betale resten.

Barnet/familien

Familien kan ansøge om hjælp til alle familiens børn mellem 6-18 år, dog kan barnet kun få støtte til én fritidsaktivitet. Det betyder, at der skal tages kontakt til BROEN Aalborg via info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet ønsker at ændre fritidsaktiviteten. BROEN Aalborg dækker endvidere ikke udgifter, der har med forældrene at gøre, hvorfor forældrene selv skal betale for egen plads på eventuelle hold, ture/stævner.

For at BROEN Aalborg kan støtte flest mulige børn og unge bedes forældrene henvende sig pr. mail på info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet stopper til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten. Hvis familien ikke selv har en mailadresse, skal kontaktpersonen sørge for, at BROEN Aalborg får besked omkring eventuelle ændringer eller ophør af fritidsaktiviteten. 

Kontaktperson

En kontaktperson er typisk en kommunalansat, herunder eksempelvis en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller lignende, som gennem sit arbejde kender til barnet/familien. Som kontaktperson fungerer du som bindeled mellem barnet/familien og BROEN Aalborg. Dette betyder, at de frivillige i BROEN Aalborg til hver en tid skal kunne kontakte dig i forbindelse med eventuelle spørgsmål til ansøgningen. Derfor skal du sørge for, at dine kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, er skrevet korrekt i ansøgningen. Derudover er det dig, der vurderer, hvorvidt barnet/familien tilhører målgruppebeskrivelsen. Det betyder, at du har vurderet, at familien ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for barnets fritidsaktivitet, men har behov for økonomisk støtte til at dække fritidsaktiviteten, når du udfylder ansøgningen i samarbejde med familien.

Du kan være med til at forkorte ventetiden for det enkelte barn ved at lette arbejdsgangen hos de frivillige, som modtager ansøgningen. Sørg for at udfylde hele ansøgningen fyldestgørende, hvilket betyder, at ALLE felter skal udfyldes korrekt. Såfremt ansøgningen ikke er udfyldt korrekt, vil sagsbehandlingstiden trække ud, idet de frivillige skal bruge unødvendige ressourcer på at indhente manglende informationer.

Såfremt familien ikke selv har en mailadresse, skal du sørge for at give besked til BROEN Aalborg, hvis barnet ønsker at ændre eller stoppe til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten, hvilket betyder, at vi kan støtte andre udsatte børn og unge.

Klubben

Klubben har ligesom forældre og kontaktperson et ansvar for at BROEN Aalborg informeres, såfremt barnet stopper til en aktivitet. Derudover vil vi gerne appellere til at klubberne hjælper med at overholde vores nye procedure, hvor der skal genansøges ved hver sæsonstart. Vi håber, at I som klub vil være behjælpelige med dette, så vi fortsat kan støtte børn og unge i Aalborg Kommune med en aktiv fritid. Vi samarbejder med mere end 30 klubber og foreninger samt Aalborg Kulturskole. Vi ønsker ikke at tilmeldes betalingsservice, men vil gerne have tilsendt faktura via brev eller mail.

Red Barnet Aalborgs projekt ”Plads til alle”

Plads til Alle er et projekt, hvor frivillige tilbyder hjælp og vejledning til børn og forældre i fritidstilbuddene. De skaber kontakt til foreninger og kan lave praktiske aftaler, så barnet kan komme til at dyrke sin fritidsaktivitet. De kan blandt andet tilbyde, at barnet tilknyttes en frivillig, der sørger for transport til og fra en fritidsaktivitet.

Red Barnets frivillige i Plads til Alle giver børn støtte, motivation og opmuntring til at deltage i fritidsaktiviteter, og hjælper det enkelte barn med at finde en plads i et nyt fællesskab.

Ønsker i at gøre brug af følgeordningen, skal nedenstående ansøgning udfyldes og sendes til aalborgpta@redbarnet.dk

Plads-til-alle-ansøgning

 

Bemærk! Det er kun muligt at benytte sig af det elektroniske ansøgningsskema.

Elektronisk ansøgning

Elektronisk ansøgningsskema, ture/stævner