Støt Broen Danmark - Min konto

13. marts 2022

BROEN Aalborg Generalforsamling 2022

 

Tirsdag den 29. marts 2022
18.00-19.00
De Frivilliges Hus,
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg
Mødelokale 5

 

Hermed inviterer bestyrelsen i BROEN Aalborg til generalforsamling tirsdag d. 29 marts 2022 kl. 18. Alle er velkomne men kun medlemmer af foreningen har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage inden.

Vel mødt.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Godkendelse af revideret regnskab 

4) Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ingen forslag.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter

Følgende medlemmer er på valg:

Ida Christensen (menigt medlem), Else Skovbjerg (næstformand) og Jane Townley Porsborg (menigt medlem) ønsker genvalg.

Tróndur Arge ønsker ikke genvalg.

Suppleanter er på valg hvert år.

6) Valg af revisor 

7) Evt. 

Dagsordenen inkl. bilag og rettidigt fremkomne forslag fremsendes til de tilmeldte senest den 24. marts 2022.

Hilsen
Bestyrelsen i BROEN Aalborg