Støt Broen Danmark - Min konto

14. marts 2021

Generalforsamling BROEN Aalborg 2021

 

Tirsdag d. 30 marts 2021
Kl. 18:00-19:00
Digitalt via Skype. 

Invitation til ordinær generalforsamling

Som følge af coronasituationen bliver generalforsamlingen afholdt digitalt via Skype. Tilmelding skal ske senest den 25. marts 2021 til info@broen-aalborg.dk 

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret. 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage inden.

Vel mødt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter. 
  Følgende medlemmer er på valg:
  Claudia Liedecke (menigt medlem) ønsker genvalg.

  Caroline Christensen (næstformand), Katrine Breum Steen (menigt medlem) og Monica Nielsen (menigt medlem) ønsker ikke genvalg.

  Suppleanter er på valg hvert år.

 6. Valg af revisor. 
 7. Evt. 

 

Dagsordnen inkl. bilag og rettidigt fremkomne forslag fremsendes til de tilmeldte senest den 27. marts 2021. 

Hilsen
Bestyrelsen i BROEN Aalborg