Støt Broen Danmark - Min konto

17. juni 2020

Generalforsamling 2020 – OBS ny invitation

 

Mandag den 29. juni 2020
kl. 18.00-19.00
De Frivilliges Hus, 1. sal
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

 

NB: Generalforsamlingen er den ordinære generalforsamling, som oprindelig skulle være afholdt den 31. marts 2020, men som blev udsat som følge af regeringens retningslinjer under COVID-19.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage inden.

Tilmeldning er nødvendigt. Dette skal ske senest den 22. juni 2020 til formand Jeanette Kaasgaard på mail: formand@broen-aalborg.dk

Vel mødt.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
  • Følgende medlemmer er på valg:
   • Jeanette Kaasgaard (formand) og Lærke Myrup Frederiksen (menigt medlem) ønsker genvalg.
   • Suppleanter er på valg hvert år.
 6. Valg af revisor
 7. Evt

Hilsen

Bestyrelsen i BROEN Aalborg