Støt Broen Danmark - Min konto

4. marts 2019

Generalforsamling 2019

 

Tirsdag den 26. marts 2019Kl. 18.00-19.00
Trekanten Aalborg Øst, lok. 3
Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø

Invitation til generalforsamling

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage inden.

Vel mødt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af revideret regnskab

 4. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 – 2 suppleanter
  Følgende medlemmer er på valg: Maja Olsen (menigt medlem), Kenneth Jørgensen (menigt medlem) og Nanna Juul (menigt medlem) ønsker ikke genvalg. Daniel Jensen (næstformand) og Caroline Christensen (menigt medlem) ønsker genvalg.

  Suppleanter er på valg hvert år.

 6. Valg af revisor

 7. Kontingent

 8. Evt.

 

Hilsen
Bestyrelsen i BROEN Aalborg