Støt Broen Danmark - Min konto

2. september 2018

OBS! Sådan ansøges der

Ny procedure: Vores støtte gælder som udgangspunkt for én sæson. Hvis barnet ønsker at fortsætte aktiviteten, kan familien eller klubben gensøge ved hver sæsonstart. Dette gøres blot over mail – det er ikke nødvendigt at sende nyt ansøgningsskema. Der gøres opmærksom på, at såfremt der ikke er modtaget genansøgning, forbeholder vi os retten til at stoppe betaling og barnet/den unge noteres som passiv hos BROEN Aalborg.

Ansøgningen skal udfyldes i et samarbejde mellem kontaktperson og familie via den elektroniske ansøgning under https://broen-danmark.dk/aalborg/ansoegning-2/.  Vi benytter ikke længere indscannet samtykkeerklæring.