Støt Broen Danmark - Min konto

27. juni 2016

Gode nyheder om tilskud til BROEN Aalborg

2202385_logo_largeSå har BROEN Aalborgs fundraisings-team igen været heldige (og dygtige) til at skaffe flere midler til udsatte børn og unge i Aalborg Kommune. Denne gang er det tilskud fra 2 forskellige puljer der administreres af Socialstyrelsen under Social- og Indenrigsministeriet.

83.700 kr. fra puljen til Frivilligt socialt arbejde (også kaldet PUF-puljen) til projekt Hjælp til socialt truede børn og unge”. Ansøgningspuljen har til formål at støtte projekter, der skal afhjælpe eller forebygge problemer for særligt truede mennesker i samfundet eller mennesker i en svær livssituation. BROEN Aalborgs projekt har til formål at støtte og hjælpe endnu flere “nye” børn og unge ud i de lokale fritidstilbud.

56.000 kr. fra puljen til Særlige social formål (puljen hedder nu Udlodningsmidler, men hed tidligere Tips- og Lotto-puljen) til projekt “Ferieaktiviteter til BROEN Aalborgs børn”. BROEN Aalborgs projekt har til formål at børnene fra socialt udsatte familier får et styrket sammenhold og fælles oplevelser sammen med deres kammerater i de fritidsaktiviteter/idrætsklubber børnene kommer i til dagligt.

Socialstyrelsen lægger bl.a. vægt på at målgruppen er personer med sociale problemstillinger, at formålet er relevant, at frivillig ulønnet arbejdskraft udgør en væsentlig del af indsatsen, og at der er god sammenhæng mellem målsætning, aktiviteter og budget.