Støt Broen Danmark - Min konto

21. januar 2016

Generalforsamling i BROEN Aalborg

Broen_Facebook_ProfilbilledeTirsdag den 9. februar 2016 kl. 18.00-19.00 afholder BROEN Aalborg Generalforsamling i Klubhuset Aalborg Freja, Vestre Fjordvej 15, 9000 Aalborg.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage inden.
Vel mødt.

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Regnskabet forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 • Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter
 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Jesper Andersen og Melanie Palsgaard er på valg i år
 • Melanie ønsker ikke at genopstille til bestyrelsespost
 • Jesper ønsker genvalg til kassererpost for et år eller indtil anden kasserer er fundet
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt