Støt Broen Danmark - Min konto

21. juni 2015

Opdateret samtykkeerklæring

Spejder

For at kunne tilbyde et barn vores støtte, er det vigtigt, at vi har forældrenes accept. Hvis du er kommunalt ansat SKAL du starte med at indhente en samtykkeerklæring fra barnets forældre/værge. Husk at skrive ja/nej til Barnets Ven.

Som fagperson kan du lette arbejdsgangen hos den frivillige, der modtager sagen samt forkorte ventetiden for det enkelte barn og familien ved, at udfylde HELE samtykkeerklæringen fyldestgørende dvs. at ALLE felter skal udfyldes – også oplysninger vedr. kontaktpersonen. Den udfyldte samtykkeerklæring mailes til info@broen-aalborg.dk

Mere info og samtykkeerklæring her