Støt Broen Danmark - Min konto

21. januar 2015

Generalforsamling

Aalborg_logo_lille

BROEN Aalborg afholder Generalforsamling d. 10. februar kl. 19.00-20.00 i Huset – Blå lokale, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg.

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Regnskabet forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 • Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter
 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Næstformand Else er på valg
 • Bestyrelsesmedlemmerne Signe og Maria er på valg
 • Suppleant Mette er på valg
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.