Lav ansøgning (fritidsaktivitet)

Familien kan ikke selv søge om støtte. Derfor er det et krav, at familien har en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem familien og BROEN Aalborg første gang, der søges. Hvis ansøgningen godkendes, sendes der betalingsgaranti fra  BROEN Aalborg til den pågældende klub, hvor aktiviteten skal foregå. Herefter betaler BROEN Aalborg kontingentet til klubben.

Ønsker du støtte til  ture/stævner – Klik her

Ansøgningsskema

Ansøgning - Aalborg

Ansøgning - Aalborg

 • Forælder
 • Barnet
 • Aktivitet
  • Kontaktperson
  Oplysninger på forælder:

  Læs før du ansøger

  Ansøgning generelt

  Familien kan ikke selv søge om støtte. Derfor er det et krav, at familien har en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem familien og BROEN Aalborg første gang, der søges. Hvis ansøgningen godkendes, sendes der betalingsgaranti fra  BROEN Aalborg til den pågældende klub, hvor aktiviteten skal foregå. Herefter betaler BROEN Aalborg kontingentet til klubben. Ansøgningen annulleres såfremt barnet ikke er startet til aktiviteten inden 14 dage efter sendt betalingsgaranti.

  Ny procedure: Vores støtte gælder som udgangspunkt for én sæson. Hvis barnet ønsker at fortsætte aktiviteten, kan familien eller den kommunale kontaktperson gensøge vedudløb af betalingsgaranti. Dette gøres blot over mail – det er ikke nødvendigt at sende nyt ansøgningsskema. Der gøres opmærksom på, at såfremt der ikke er modtaget genansøgning, forbeholder vi os retten til at stoppe betaling. Derudover noteres barnet/den unge som passiv hos BROEN Aalborg.

  Ansøgningen skal udfyldes i et samarbejde mellem kontaktperson og familie via den elektroniske ansøgning herunder. 

  Støtte til tøj/udstyr og ture/stævner:

  • Der er mulighed for at søge om tøj/udstyr én gang til et barn – typisk ved første ansøgning.

  Vi dækker ture/stævner med max kr. 1.000 pr barn pr år. Det kan være en dyr tur eller flere billige, men overskrides de kr. 1.000  må man selv betale resten.

  Barnet/familien

  Familien kan ansøge om hjælp til alle familiens børn mellem 6-18 år, dog kan barnet kun få støtte til én fritidsaktivitet. Det betyder, at der skal tages kontakt til BROEN Aalborg via info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet ønsker at ændre fritidsaktiviteten. BROEN Aalborg dækker endvidere ikke udgifter, der har med forældrene at gøre, hvorfor forældrene selv skal betale for egen plads på eventuelle hold, ture/stævner.

  For at BROEN Aalborg kan støtte flest mulige børn og unge bedes forældrene henvende sig pr. mail på info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet stopper til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten. Hvis familien ikke selv har en mailadresse, skal kontaktpersonen sørge for, at BROEN Aalborg får besked omkring eventuelle ændringer eller ophør af fritidsaktiviteten.

  Kontaktperson

  En kontaktperson er typisk en kommunalansat, herunder eksempelvis en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller lignende, som gennem sit arbejde kender til barnet/familien. Som kontaktperson fungerer du som bindeled mellem barnet/familien og BROEN Aalborg. Dette betyder, at de frivillige i BROEN Aalborg til hver en tid skal kunne kontakte dig i forbindelse med eventuelle spørgsmål til ansøgningen. Derfor skal du sørge for, at dine kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, er skrevet korrekt i ansøgningen. Derudover er det dig, der vurderer, hvorvidt barnet/familien tilhører målgruppebeskrivelsen. Det betyder, at du har vurderet, at familien ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for barnets fritidsaktivitet, men har behov for økonomisk støtte til at dække fritidsaktiviteten, når du udfylder ansøgningen i samarbejde med familien.

  Du kan være med til at forkorte ventetiden for det enkelte barn ved at lette arbejdsgangen hos de frivillige, som modtager ansøgningen. Sørg for at udfylde hele ansøgningen fyldestgørende, hvilket betyder, at ALLE felter skal udfyldes korrekt. Såfremt ansøgningen ikke er udfyldt korrekt, vil sagsbehandlingstiden trække ud, idet de frivillige skal bruge unødvendige ressourcer på at indhente manglende informationer.

  Såfremt familien ikke selv har en mailadresse, skal du sørge for at give besked til BROEN Aalborg, hvis barnet ønsker at ændre eller stoppe til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten, hvilket betyder, at vi kan støtte andre udsatte børn og unge.

  Klubben

  Klubben har ligesom forældre og kontaktperson et ansvar for at BROEN Aalborg informeres, såfremt barnet stopper til en aktivitet. Derudover vil vi gerne appellere til at klubberne hjælper med at overholde vores nye procedure, hvor der skal genansøges ved udløb af betalingsgaranti. Vi håber, at I som klub vil være behjælpelige med dette, så vi fortsat kan støtte børn og unge i Aalborg Kommune med en aktiv fritid. Vi samarbejder med mere end 30 klubber og foreninger samt Aalborg Kulturskole. Vi ønsker ikke at tilmeldes betalingsservice, men vil gerne have tilsendt faktura via pr. mail.

  Den gode historie

  Forældre til dreng på 8 år

  “Thor vil gerne, at jeg skriver, at han er rigtig glad for, at han kan få hjælp til sport fra BROEN. Ja, det er vi voksne også.”

  Frivillig i BROEN Horsens

  “En pige på 11 år ringer til en af BROENs frivillige en lørdag formiddag og spørger grædende, om hun kan låne penge til en busbillet til Vejle, hvor hun skal deltage i et sportsstævne. Den frivillige vælger at hente pigen og køre hende til Vejle. Da han spørger, om ikke hun kan låne pengene af sin mor, som hun bor alene med, svarer hun med tårer i øjnene: ‘Det ved jeg ikke. Hun gik på Klods Hans (værtshus) i torsdags, og jeg har ikke set hende siden.’ ”

  Dreng 10 år

  “Synes det har været dejligt at kunne få noget ‘rigtigt’ tøj til fodbold. Det har været godt at kunne få lov til at prøve nogle forskellige aktiviteter, så jeg kunne finde ud af, hvad jeg allerhelst ville gå til.”

  Mor til Tasja på 7 år

  “Hvis vi ikke fik hjælp fra BROEN, ville vi højst have råd til at lade et af vores børn gå til gymnastik. Og det ville være synd for de andre to.”

  Mor til barn

  “Hej Lars! Jeg har et barn på specialskole med nogle særlige behov og udfordringer i livet. Jeg kan mærke stor forandring efter opstart hos Krav Maga (selvforsvar). Både på selvtillid og selvværd. Det var aldrig sket uden din/jeres hjælp. Så kæmpestor tak for dig/jer.” (hilsen til BROEN Herlev)

  Mor til pige på 9 år

  “Kære BROEN Haderslev! Jeg vil gerne takke for den hjælp, I har været for min datter og jeg. Det har gjort vores liv til et bedre sted, at I har hjulpet med den økonomiske byrde til kontingentet til ridning. Jeg gik psykisk ned, da jeg uventet mistede min mor. Jeg måtte have hjælp til min datter, hun kom i pleje i et år. Mit hjerte har blødt over, at jeg skulle melde hende ud, så hun igen blev offer for min sygdomshistorie. Hun fortjener at være barn og lege og ride for glædens skyld – ikke for at glemme, men for at udvikle sig. Tak fordi I har givet os magien i hverdagen og hjulpet med, at vi igen kan leve et godt og trygt liv.”

  Forælder til pige

  “Først en hilsen og en STOR tak, for at I gjorde det muligt for min datter at gå til gymnastik hele vinteren. Min datter ELSKER at lave gymnastik og træner både om mandagen med HG Girls samt hjemme på stuegulvet. Hun har sammen med holdet været til tre opvisninger, og de er blevet udtaget til at give opvisning ved Gymnastik Galla i DGI Storstrømmen i Maribo i morgen. Hvilket er STORT inden for gymnastik :-).” (hilsen til BROEN Næstved)

  H. K. H. Prinsesse Marie

  “BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et fristed, et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn. Jeg håber, denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte børn.” (åbningstale ved BROEN Danmarks konference “Børnefattigdom og social udstødelse”, Horsens 2010)

  Mor til Jakob på 19 år

  “For en hel del år siden, da jeg var på kontanthjælp, havde jeg ikke ‘salt til et æg’, og at betale kontingent og udstyr til min søns fritids interesse, fodbold, havde jeg slet ikke råd til. Det var ikke sjovt, og jeg følte mig som den dårligste mor i verden. Heldigvis for mig og særligt for min søn, startede BROEN Herlev op det år. Jakob var så heldig, at han blev deres første barn, som de hjalp, og det gjorde for Jakob og vores familie en verden til forskel. Jakob er i dag næsten 20 år, og som han selv udtaler: ‘Havde det ikke været for Lars, som hjalp mig dengang og gav mig muligheden for at vælge sportens vej og vennerne der, havde jeg nok valgt den kriminelle vej og de venner, som fulgte med den vej.’ I dag er Jakob næsten færdig med sit andet grundforløb på TEC. Og har fået en læreplads som elektriker.”